Privātums

 

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Šie personu datu drošības aizsardzības noteikumi parāda un nosaka veidus, kā tiek ievākta, izmantota un/vai nodota jūsu personīgā informācija, apmeklējot vai veicot pirkumus dinner.lv interneta vietnē www.dinner.lv.

Datu Pārzinis – dinner.lv, Pils iela 27A, Alūksne LV4301, Latvija., e-pasts: [email protected]

Datu Apstrādātājs – dinner.lv, Pils iela 27A, Alūksne LV4301, Latvija., e-pasts: [email protected]

PERSONĪGĀ INFORMĀCIJA, KURU MĒS IEVĀCAM

Kad jūs apmeklējat dinner.lv, mēs automātiski ievācam noteiktu informāciju par jūsu ierīci, tai skaitā:

 • informāciju par jūsu izmantoto interneta pārlūku;
 • IP adresi;
 • kā arī dažām sīkdatnēm (cookies), kuras ir uzstādītas jūsu ierīcē. 

Papildus, kamēr jūs uzturaties Dinner.lv, mēs ievācam informāciju par individuālām Dinner.lv lapām vai produktiem, kurus jūs skatāt; informāciju par to, no kādām mājas lapām, vai izmantojot kādus meklējamos vārdus un meklētājrīkus, jūs esat nokļuvuši dinner.lv, kā arī informāciju par to, kā jūs mijiedarbojaties ar dinner.lv saturu. 

Mēs to saucam par automātiski iegūtu “Ierīces informāciju”.

Mēs ievācam “Ierīces informāciju” izmantojot sekojošas tehnoloģijas:

“Sīkdatnes” (Cookies) ir datu faili, kas tiek izvietoti uz jūsu ierīces vai datora, un bieži ietver sevī anonīmu unikālu identifikatoru. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm vai to, kā tās atslēgt, lūdzu apmeklējiet vietni: www.allaboutcookies.org

“Log files” ir datu failu, kas izseko darbības, kuras tiek veiktas Dinner.lv, un ievāc informāciju par jūsu IP adresi, pārlūka veidu, interneta pakalpojumu sniedzēju, referāļu lapām, izejas lapām, datuma un laika zīmogiem.

Kad jūs veicat un noformējat pasūtījumu Dinner.lv, mēs ievācam noteiktu informāciju par jums, tai skaitā:

 • Personas identifikācijas dati - vārds, uzvārds;
 • Personas kontaktinformācija - adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • Klienta (uzņēmuma) kontaktpersonu dati - vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs;
 • Klienta (uzņēmuma) dati - uzņēmuma nosaukums un rekvizīti;
 • Pakalpojumu/preču dati - preču nosaukums, preču piegādes veids, adrese, cena, preču daudzums;
 • Komunikācijas dati - tālruņa zvanu reģistrācijas laiks, e-pasta sarakstes saturs;
 • Norēķinu dati - bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, apmaksas datums.

Mēs šos datus saucam par “Personīgo informāciju”.

Kad šajos Datu drošības noteikumos mēs atsaucamies uz terminu “Personīgā informācija”, mēs ar to domājam arī “Ierīces informāciju” un “Kontaktinformāciju”.

KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU PERSONĪGO INFORMĀCIJU?

Mēs izmantojam “Personīgo informāciju”, galvenokārt, lai izpildītu visus pasūtījumus, kuri tiek veikti Dinner.lv, lai būtu iespējama:

 • Klienta identificēšana;
 • līguma sagatavošana un noslēgšana;
 • preču piegāde;
 • līguma saistību izpildes nodrošināšana;
 • norēķinu administrēšana;
 • Klientu preču un pakalpojumu pasūtījumu saglabāšana;
 • pilnvertīgas Klientu apkalpošanas un pretenziju izskatīšanas nodrošināšana;
 • ziņojumu par preču pasūtījuma, preču uzziņas un/vai pirkuma līguma izpildes gaitu nosūtīšana;
 • Dinner.lv un Klienta starpā pastāvošo saistību vai noslēgtā līguma, vai no likuma izrietošo likumīgo interešu realizēšana.

Mēs izmantojam “Ierīces informāciju”, lai piedāvātu jums papildus informāciju vai reklāmas, kas ir saistītas ar mūsu Dinner.lv un tājā ievietotajiem produktiem, ja tas ir saskaņā ar jūsu izvēlētajiem un no jūsu puses mūsu lietošanai atļautajiem iestatījumiem, tai skaitā:

 • uzlabotu un optimizētu jūsu lietotāja pieredzi mūsu Dinner.lv (piemēram, ievācot analītiska rakstura informāciju par to, kā apmeklētāji uzvedas dinner.lv, kādas lapas apmeklē vairāk, mazāk, no kādām aiziet prom);
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • lai varētu izvērēt to, vai rīkotās mārketinga un reklāmas kampaņas ir bijušas sekmīgas;
 • kā arī, lai novērstu krāpniecību.

Automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp: profilēšana un informācija par lēmumu pieņemšanu, nozīme un sekas, dinner.lv netiek izmantota.

JŪSU PERSONĪGĀS INFORMĀCIJAS NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

Mēs, nepieciešamības gadījumā, nododam jūsu “Personīgo informāciju”, kā norādīts augstāk, tam nepieciešamajos apmēros trešajām personām, kas ir mūsu sadarbības partneri - tikai tādi, ar kuru palīdzību mēs varam jums nodrošināt mūsu pakalpojumus pilnā apmērā. 

Bez šādas informācijas nodošanas minētajiem pakalpojumu sniedzējiem, jūsu pasūtījumu izpilde būtu neiespējama, vai būtiski apgrūtināta.

Jūsu maksājumu datus par dinner.lv veiktajiem pasūtījumiem apstrādā AS SWEDBANK (Latvija). Ar AS SWEDBANK fizisko personu datu aizsardzības noteikumiem jūs varat iepazīties šeit:  www.swedbank.lv

Mēs izmantojam arī kompānijas GOOGLE IRELAND LIMITED “Google Analytics” pakalpojumu, kas palīdz mums labāk saprast to, kā mūsu apmeklētāji izmanto Dinner.lv - jūs varat sīkāk iepazīties ar informāciju par to, kā GOOGLE IRELAND LIMITED izmanto jūsu “Personīgo informāciju” šeit: www.google.com. Tapāt, jūs varat atteitkties no tā, ka “Google Analytics” izmanto jūsu “Personīgo informāciju”, to var izdarīt šeit: tools.google.com

Kā arī, ar likumu noteiktos gadījumos, mēs varam nodot jūsu “Personīgo informāciju” publiskajām trešājām personām, lai ievērotu attiecīgos tajā brīdī spēkā esošos likumus un noteikumus; lai atbildētu uz tiesas pieprasījumu, kratīšanas atļaujām un pieprasījumiem, vai citiem likumīgiem informācijas pieprasījumiem no attiecīgi pilnvarotām iestādēm, lai šādi aizsargātu mūsu tiesības.

 

JŪSU TIESĪBAS

Ja jūs esat Eiropas Savienības un EEZ valsts rezidents, jums ir tiesības 

 • Pieprasīt pieeju saviem personas datiem;
 • Saņemt personīgo informāciju strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā;
 • Pieprasīt personas datu dzēšanu;
 • Iebilst pret savu personas datu apstrādi un ierobežot personas datu apstrādi. Ja Jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz Jūsu piekrišanu, Jums jebkurā laikā ir tiesības atsaukt savu piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota;
 • Piekrišanas atsaukums neietekmēs apstrādes procesa likumību, kas veikts pirms Jūsu piekrišanas atsaukšanas.
 • Pieprasīt datu labošanu vai ierobežot Jūsu personas datu apstrādi;
 • Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. 

Ja jūs vēlaties izmantot šīs savas tiesības, lūdzu nosūtiet mums attiecīgu pieprasījumu uz e-pastu: [email protected] vai arī rakstiski uz šajos noteikumos zemāk norādīto adresi. Papildus vēlamies norādīt, jūsu kā Eiropas Savienības un/vai EEZ valsts rezidenta dati tiek ievākti un apstradāti ar mērķi:

 • lai izpildītu darījumus, kuri var būt izveidojušies starp mums un jums (piemēram, ja jūs veicat pasūtījumu (pirkumu) pie mums);
 • vai savādāk, ar mērķi realizēt mūsu likumīgās darījumu veicināšanas intereses, nosauktas augstāk. 

Lūdzu ņemiet vērā! Atsevišķos gadījumos Jūsu “Personīgā informācija”, ja nepieciešams, var tikt nodota apstrādei un glabāšanai arī ārpus Eiropas, uz tādām valsīm kā ASV. Dinner.lv ir atbildīga par visas šāda veida informācijas pārvietošanu un nodošanu trešajām personām, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un speciālo vienošanos starp Eiropas Savienības un ASV valsts institūcijām - EU-U.S. Privacy Shield Framework – sīkāk var iepazīties šeit: www.privacyshield.gov, un starp Šveices un ASV valsts institūcijām - the Swiss-U.S. Privacy Shield Framework –  sīkāk var iepazīties šeit: www.privacyshield.gov

DATU SAGLABĀŠANA

Pēc tā, kā jūs būsiet nodevuši mums savu "Personīgo informāciju" Dinner.lv apmeklējuma laikā, mēs saglabāsim jūsu “Kontaktinformāciju”, ar mērķi nepieciešamības gadījumā atskaitīties par veikto saraksti mūsu starpā un glabātajiem datiem, un līdz brīdim, kamēr jūs palūgsiet mūs izdzēst šo informāciju.

IZMAIŅAS

Laika gaitā mēs varam ieviest noteiktas izmaiņas mūsu Datu drošības noteikumos, ar mērķi, lai atspoguļotu iespējamās izmaiņas mūsu datu apstrādes pasākumos vai citos darbības aspektos, vai arī, saistībā ar jaunām izmaiņām likumdošanā un/vai datu uzraudzības noteikumos..

MŪSU KONTAKTINFORMĀCIJA

Lai iegūtu vairāk informācijas par mūsu personas datu apstrādes un glabāšanas procesiem, ja jums ir jautājumi, vai, ja jūs vēlaties iesniegt sūdzību, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: [email protected]