Lietošanas noteikumi

 1.  Vispārīgie lietošanas noteikumi
  1. Dinner.lv portāla — www.dinner.lv (turpmāk — Dinner portāls) lietošanas noteikumi nosaka Dinner portālā pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumus, nosacījumus, ierobežojumus, kas ir saistoši visiem tā lietotājiem, kā arī sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā.
  2. Dinner portāls piedāvā visiem interneta lietotājiem plašu satura un pakalpojumu klāstu, tai skaitā tādus pakalpojumus kā — pieeja jaunākajiem un aktuālākajiem ēdienu piedāvājumiem un dienas piedāvājumiem, iespēju skatīt reģistrētās un aktīvās ēdināšanas iestādes, skatīt to piedāvājumus un pakalpojumus
  3. Jebkuram interneta lietotājam ir tiesības saņemt šajos Dinner portāla noteikumos minētos interneta pakalpojumus, ja tādējādi netiek skartas citu personu tiesības.
  4. Reģistrētiem Dinner lietotājiem, kuriem ir izveidots savs lietotāja konts, bez pakalpojumiem un iespējām, kas ir pieejami pārējiem nereģistrētiem interneta lietotājiem Dinner portālā, ir pieejams administrācijas panelis, kurā lietotājs var ievadīt un mainīt datus par savu ēdināšans iestādi, veidot iestādes ēdienkarti ar individuāliem ēdieniem, kā arī administrēt lietotāju veiktos ēdienu pasūtījumus.
  5. Dinner patur tiesības izdarīt grozījumus Dinner portāla lietošanas noteikumos, tos publicējot šādā interneta adresē: https://www.dinner.lv/lv/page/6/lietosanas-noteikumi. Interneta lietotājiem ir pienākums iepazīties un ievērot Dinner portāla lietošanas noteikumus.
 2. Dinner lietotāja konta reģistrācija un slēgšana
  1. Lai kļūtu par Dinner lietotāja konta īpašnieku (reģistrētu lietotāju), ir jāaizpilda reģistrācijas anketa Dinner portālā. Dinner nepārbauda lietotāja sniegtās informācijas pareizību, taču, konstatējot nelikumības, lietotājam izmantojot citas personas datus, Dinner ir tiesīgs likvidēt lietotāja kontu un informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.
  2. Lietotājs apņemas paturēt noslēpumā un neizpaust citām personām savus Dinner lietotāja konta piekļuves datus. Lietotājam nekavējoties jāinformē Dinner pa e-pastu [email protected] gadījumā, ja lietotāja konts ir atvērts bez lietotāja atļaujas vai, ja tam ir aizdomas, ka tas varētu būt noticis.
  3. Visi reģistrētie Dinner lietotāju personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
  4. Dinner lietotāja personas dati kā vārds un citi personas dati, ja tādi tiek sniegti, netiek izpausti trešajām personām bez lietotāja piekrišanas, izņemot LR normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, ja tos pieprasa LR izziņas iestādes.
  5. Ja lietotājs nepiekrīt Dinner portāla lietošanas noteikumiem un nevēlas turpmāk lietot Dinner lietotāja konta pakalpojumus, viņš var atteikties no lietotāja konta, nosūtot no reģistrācijas anketā norādītās e-pasta adreses attiecīgu pieprasījuma vēstuli uz Dinner e-pasta adresi [email protected]. Pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas par lietotāja konta dzēšanu visi lietotāja personas dati nekavējoties tiks izdzēsti no datu bāzes.
  6. Dinner ir tiesīgs slēgt lietotāja kontu bez lietotāja piekrišanas, ja lietotājs neievēro Dinner lietošanas noteikumus. Šajā gadījumā visi lietotāja personas dati tiks dzēsti.
 3. Autortiesības, informācijas un satura materiālu publicēšana
  1. Dinner portāls neuzņemas jebkādu atbildību par lietotāja pārpublicēto informāciju no citiem materiāliem.
  2. Materiāla ievietotājs Dinner portālā ar datu ievadīšanas faktu apstiprina, ka tas ir ievietotā materiāla autors vai, ka tam ir nepieciešamā autora atļauja ievietot informāciju.
  3. Materiāla ievietotājs Dinner portālā ar datu ievadīšanas faktu apstiprina, ka piekrīt ievadīto datu publiskai atradīšanai.
  4. Dinner portāla lietotāji apņemas neievietot datus, kas neatbilst normatīvajiem aktiem un sabiedrībā vispārpieņemtajām morāles un ētikas normām (piemēram, pornogrāfiska satura materiālus, vardarbību saturošus materiālus, materiālus, kas propagandē alkohola, narkotiku u.c. apreibinošu vielu lietošanu, u.c.).
  5. Dinner portāla lietotājs, kas datus ievietojis, atbild par datos attēloto personu pretenzijām par datu ievietošanu un pretenzijām saistībā ar autortiesību un blakustiesību pārkāpumiem.
  6. Dinner portāls patur tiesības nepieciešamības gadījumā dzēst portālā ievietotos datus bez iepriekšēja brīdinājuma
  7. Dinner nav atbildīgs par zaudējumiem, ja lietotāja konts un saturs, tai skaitā lietotāja ievadītie dati Dinner portālā tiek izdzēsts vai daļēji bojāts Dinner netīšas darbības rezultātā vai trešo personu ļaunprātīgas vai prettiesiskas rīcības gadījumā.