Kur paēst Ainaži
Kur paēst Aizkraukle
Kur paēst Aizpute
Kur paēst Aknīste
Kur paēst Aloja
Kur paēst Alūksne
Kur paēst Ape
Kur paēst Auce
Kur paēst Baldone
Kur paēst Baloži
Kur paēst Balvi
Kur paēst Bauska
Kur paēst Brocēni
Kur paēst Cēsis
Kur paēst Cesvaine
Kur paēst Dagda
Kur paēst Daugavpils
Kur paēst Dobele
Kur paēst Durbe
Kur paēst Grobiņa
Kur paēst Gulbene
Kur paēst Ikšķile
Kur paēst Ilūkste
Kur paēst Jaunjelgava
Kur paēst Jēkabpils
Kur paēst Jelgava
Kur paēst Jūrmala
Kur paēst Kandava
Kur paēst Kārsava
Kur paēst Ķegums
Kur paēst Krāslava
Kur paēst Kuldīga
Kur paēst Lielvārde
Kur paēst Liepāja
Kur paēst Līgatne
Kur paēst Limbaži
Kur paēst Līvāni
Kur paēst Lubāna
Kur paēst Ludza
Kur paēst Madona
Kur paēst Mazsalaca
Kur paēst Ogre
Kur paēst Olaine
Kur paēst Pāvilosta
Kur paēst Piltene
Kur paēst Pļaviņas
Kur paēst Preiļi
Kur paēst Priekule
Kur paēst Rēzekne
Kur paēst Rīga
Kur paēst Rūjiena
Kur paēst Sabile
Kur paēst Salacgrīva
Kur paēst Salaspils
Kur paēst Saldus
Kur paēst Saulkrasti
Kur paēst Seda
Kur paēst Sigulda
Kur paēst Skrunda
Kur paēst Smiltene
Kur paēst Staicele
Kur paēst Stende
Kur paēst Strenči
Kur paēst Subate
Kur paēst Talsi
Kur paēst Tukums
Kur paēst Valdemārpils
Kur paēst Valka
Kur paēst Valmiera
Kur paēst Vangaži
Kur paēst Varakļāni
Kur paēst Ventspils
Kur paēst Viesīte
Kur paēst Viļaka
Kur paēst Viļāni
Kur paēst Zilupe
Kur paēst Roja
All Latvian restaurants, canteens and cafes in one place!
LV EN
img
Dinner.lv terms and conditions
 • 1 Vispārīgie lietošanas noteikumi
 • 1.1 Dinner.lv portāla — www.dinner.lv (turpmāk — Dinner portāls) lietošanas noteikumi nosaka Dinner portālā pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumus, nosacījumus, ierobežojumus, kas ir saistoši visiem tā lietotājiem, kā arī sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā.
 • 1.2 Dinner portāls piedāvā visiem interneta lietotājiem plašu satura un pakalpojumu klāstu, tai skaitā tādus pakalpojumus kā — pieeja jaunākajiem un aktuālākajiem ēdienu piedāvājumiem un dienas piedāvājumiem, iespēju skatīt reģistrētās un aktīvās ēdināšanas iestādes, skatīt to piedāvājumus un pakalpojumus
 • 1.3 Jebkuram interneta lietotājam ir tiesības saņemt šajos Dinner portāla noteikumos minētos interneta pakalpojumus, ja tādējādi netiek skartas citu personu tiesības.
 • 1.4 Reģistrētiem Dinner lietotājiem, kuriem ir izveidots savs lietotāja konts, bez pakalpojumiem un iespējām, kas ir pieejami pārējiem nereģistrētiem interneta lietotājiem Dinner portālā, ir pieejams administrācijas panelis, kurā lietotājs var ievadīt un mainīt datus par savu ēdināšans iestādi, veidot iestādes ēdienkarti ar individuāliem ēdieniem, kā arī administrēt lietotāju veiktos ēdienu pasūtījumus.
 • 1.5 Dinner patur tiesības izdarīt grozījumus Dinner portāla lietošanas noteikumos, tos publicējot šādā interneta adresē: http://www.dinner.lv/lv/page/rules. Interneta lietotājiem ir pienākums iepazīties un ievērot Dinner portāla lietošanas noteikumus.
 • 2. Dinner lietotāja konta reģistrācija un slēgšana
 • 2.1 Lai kļūtu par Dinner lietotāja konta īpašnieku (reģistrētu lietotāju), ir jāaizpilda reģistrācijas anketa Dinner portālā. Dinner nepārbauda lietotāja sniegtās informācijas pareizību, taču, konstatējot nelikumības, lietotājam izmantojot citas personas datus, Dinner ir tiesīgs likvidēt lietotāja kontu un informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.
 • 2.2 Lietotājs apņemas paturēt noslēpumā un neizpaust citām personām savus Dinner lietotāja konta piekļuves datus. Lietotājam nekavējoties jāinformē Dinner pa e-pastu [email protected] gadījumā, ja lietotāja konts ir atvērts bez lietotāja atļaujas vai, ja tam ir aizdomas, ka tas varētu būt noticis.
 • 2.3 Visi reģistrētie Dinner lietotāju personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
 • 2.4 Dinner lietotāja personas dati kā vārds un citi personas dati, ja tādi tiek sniegti, netiek izpausti trešajām personām bez lietotāja piekrišanas, izņemot LR normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, ja tos pieprasa LR izziņas iestādes.
 • 2.5 Aizmirstot savu lietotāja konta paroli, lietotājs to var atgūt šajā adresē http://www.dinner.lv/lv/forgot_password .
 • 2.6 Ja lietotājs nepiekrīt Dinner portāla lietošanas noteikumiem un nevēlas turpmāk lietot Dinner lietotāja konta pakalpojumus, viņš var atteikties no lietotāja konta, nosūtot no reģistrācijas anketā norādītās e-pasta adreses attiecīgu pieprasījuma vēstuli uz Dinner e-pasta adresi [email protected] Pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas par lietotāja konta dzēšanu visi lietotāja personas dati nekavējoties tiks izdzēsti no datu bāzes.
 • 2.7 Dinner ir tiesīgs slēgt lietotāja kontu bez lietotāja piekrišanas, ja lietotājs neievēro Dinner lietošanas noteikumus. Šajā gadījumā visi lietotāja personas dati tiks dzēsti.
 • 3. Autortiesības, informācijas un satura materiālu publicēšana
 • 3.1 Dinner portāls neuzņemas jebkādu atbildību par lietotāja pārpublicēto informāciju no citiem materiāliem.
 • 3.2 Materiāla ievietotājs Dinner portālā ar datu ievadīšanas faktu apstiprina, ka tas ir ievietotā materiāla autors vai, ka tam ir nepieciešamā autora atļauja ievietot informāciju.
 • 3.3 Materiāla ievietotājs Dinner portālā ar datu ievadīšanas faktu apstiprina, ka piekrīt ievadīto datu publiskai atradīšanai.
 • 3.4 Dinner portāla lietotāji apņemas neievietot datus, kas neatbilst normatīvajiem aktiem un sabiedrībā vispārpieņemtajām morāles un ētikas normām (piemēram, pornogrāfiska satura materiālus, vardarbību saturošus materiālus, materiālus, kas propagandē alkohola, narkotiku u.c. apreibinošu vielu lietošanu, u.c.).
 • 3.6 Dinner portāla lietotājs, kas datus ievietojis, atbild par datos attēloto personu pretenzijām par datu ievietošanu un pretenzijām saistībā ar autortiesību un blakustiesību pārkāpumiem.
 • 3.7 Dinner portāls patur tiesības nepieciešamības gadījumā dzēst portālā ievietotos datus bez iepriekšēja brīdinājuma
 • 3.8 Dinner nav atbildīgs par zaudējumiem, ja lietotāja konts un saturs, tai skaitā lietotāja ievadītie dati Dinner portālā tiek izdzēsts vai daļēji bojāts Dinner netīšas darbības rezultātā vai trešo personu ļaunprātīgas vai prettiesiskas rīcības gadījumā.
close
close
Loading... loading
up